Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
23.02.2023
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja wejścia głównego [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
23.02.2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Zawiadomienie o wyborze oferty zapytania ofertowego nr SPGOZ.271.1.2021.ZP
11.01.2023
Dotyczy: zapytania ofertowego nr SPGOZ.271.1.2021.ZP

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku
11.01.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2021 poz 711 t.j.) OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii.

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku świadczeń zdrowotnych
11.01.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.) OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu usług medycznych pacjentom Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.08.2020 roku do 31.07.2022
11.01.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.) OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie w okresie od 01.08.2020 roku do 31.07.2022 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż i dostawę: UST-5299 głowicy kardiologicznej Phased Array
11.01.2023
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach informuje, że w wyniku postepowania na zamówienia na sprzedaż i dostawę UST-5299 głowicy kardiologicznej Phased Array została wybrana oferta

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę: UST-5299 głowicy kardiologicznej Phased Array
11.01.2023
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się. I. ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary, NIP: 7352198051

Konkurs ofert - pediatra
11.01.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach ogłasza konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.08.2018r. roku do 31.12.2020r. roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii.