Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o zamówieniu

Aktualizacja nr 3 - 10.03.2023:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

Treść zawiadomienia w pliku do pobrania.


Aktualizacja nr 2 - 07.03.2023:
Informacja z otwarcia ofert:

Treść informacji w pliku do pobrania.


Aktualizacja nr 1 - 07.03.2023:
Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia publicznego:

Treść informacji w pliku do pobrania.


Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane: 
„Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego
do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach”

Treść ogłoszenia w pliku do pobrania.