Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach [...] - postępowanie powtórzone

Aktualizacja nr 5: 04.04.2023:
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Treść zawiadomienia znajduje się w pliku do pobrania:


Aktualizacja nr 4: 29.03.2023:
Informacja z otwarcia ofert.
Treść informacji znajduje się w pliku do pobrania:


Aktualizacja nr 3: 29.03.2023:
Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia publicznego.
Treść informacji znajduje się w pliku do pobrania:


Aktualizacja nr 2: 15.03.2023:
Zmiana ogłoszenia.
Treść ogłoszenie znajduje się w plikach do pobrania:


Aktualizacja nr 1: 15.03.2023:
Zmiana ogłoszenia.
Treść ogłoszenie znajduje się w plikach do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane: 
„Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach”
postępowanie powtórzone

Treść ogłoszenia znajduje się w plikach do pobrania: