Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, ul. Orkana 37c, kod pocztowy 34-424, tel. 18 261 13 10.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Zdrowia.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak, tel. 32 331 48 08, 502 522 894.

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: parking, wejścia do budynku oraz poczekalnię.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.