Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż i dostawę głowicy convex UST-9123

Dotyczy: zapytania ofertowego nr SPGOZ.271.1.2017.ZP do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę GŁOWICY CONVEX UST-9123.                       

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach informuje, że w wyniku postepowania na zamówienia na sprzedaż i dostawę GŁOWICY CONVEX UST-9123 została wybrana oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

MIRO SP Z O.O.
UL. FLORIAŃKSA 6 LOK. 9
03-707 WARSZAWA

Cena wybranej oferty: brutto 20 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego nr SPGOZ.271.1.2017.ZP.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe została złożona tylko jedna oferta.

Kierownik Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach