Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Raport dotyczący zagadnień z zakresu problematyki zdrowia środowiskowego

Departament Zdrowia Publicznego powołał Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego. Jednym z efektów pracy Zespołu jest przygotowanie pełnego przełożenia na język polski dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pt. "Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniami powietrza"(zał.) Dokument ten poza tłumaczeniem raportu WHO zawiera również dostosowany do warunków krajowych katalog rekomendacji dla ludności oraz dla pracowników służby zdrowia Niniejszy dokument ma przedstawić wzrost zagrożenia dla zdrowia związanego z jakością powietrza w sezonie grzewczym. uwzględnienie zawartych w dokumencie rekomendacji pozwoli na obniżenie ryzyka i ograniczenie potencjalnych skutków zdrowotnych.

Do pobrania:

Działania Ind I Inf O Ryzyku W Związku Z Zanieczyszczeniem Powietrza