Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Dzień zdrowia w Szaflarach - bezpłatne badania

Dzień zdrowia

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Pod działanie 8.6.2 Programy zdrowotne , w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
– „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2022”
– „Kształtowania świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019 -2022”
informują że 21 lipca 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej ul. A. Suskiego 82 w Szaflarach odbędą się bezpłatne badanie mammograficzne.
Więcej informacji na zamieszczonych plakatach: