Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Bezpłatne leki dla seniorów 65+, dla dzieci i młodzieży

Osoby powyżej 65 lat, dzieci i młodzież do 18 roku życia mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. 

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria:

  • mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat
  • lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia
  • mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Więcej informacji na temat bezpłatnych leków i warunków ich otrzymania można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl