Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od na udzielanie w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2026 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii
19.03.2024
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2023 poz.991 t.j.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2026 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii.

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2025 roku świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu usług medycznych
15.12.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2023 poz.991 t.j.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2025 roku świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu usług medycznych pacjentom SPGOZ w Szaflarach.

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2025 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza rodzinnego
15.12.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2023 poz.991 t.j.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2025 roku świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu usług medycznych pacjentom Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza rodzinnego

Ogłoszenie o zamówieniu
23.02.2023
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja wejścia głównego [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
23.02.2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Zawiadomienie o wyborze oferty zapytania ofertowego nr SPGOZ.271.1.2021.ZP
11.01.2023
Dotyczy: zapytania ofertowego nr SPGOZ.271.1.2021.ZP

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku
11.01.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2021 poz 711 t.j.) OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii.

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku świadczeń zdrowotnych
11.01.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.) OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu usług medycznych pacjentom Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.08.2020 roku do 31.07.2022
11.01.2023
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.) OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie w okresie od 01.08.2020 roku do 31.07.2022 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii.