Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Miła atmosfera

Fachowa obsługa

Profilaktyka chorób serca

Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka próchnicy

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

Zdjęcie budynku ośrodka zdrowia

34-424 Szaflary, ul. Orkana 37c
woj. małopolskie

Rejestracja
 18 261 13 10
 18 275 47 76
Gabinet stomatologiczny
 18 261 13 12
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 18 261 13 14
Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej
 18 261 13 17

NIP: 7352198051

Plakat kampanii „Mleko mamy ma moc”

narodowe-centrum-edukacji-zywieniowej-logo.png

kodeks_m_w600.png

Zapraszamy do korzystania z pomocy naszego fachowego personelu i składania deklaracji w Ośrodku Zdrowia.

ikona deklaracji POZ

 • Liczba odsłon:189,753
 • Liczba wejść:23,483

  Dotyczy: zapytania ofertowego nr SPGOZ.271.1.2017.ZP do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę GŁOWICY CONVEX UST-9123.                       

  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach informuje, że w wyniku postepowania na zamówienia na sprzedaż i dostawę GŁOWICY CONVEX UST-9123 została wybrana oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

  MIRO SP Z O.O.
  UL. FLORIAŃKSA 6 LOK. 9
  03-707 WARSZAWA

  Cena wybranej oferty: brutto 20 000.00 zł

  Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego nr SPGOZ.271.1.2017.ZP.

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe została złożona tylko jedna oferta.

  Kierownik Samodzielnego Publicznego
  Ośrodka Zdrowia w Szaflarach